jump to navigation

2.2- Phương án a: Đưa tiền vào lưu thông nhờ vào các DNTM 04/02/2010

Posted by nguyencaodung in 2.2. Phương án a: Đưa tiền vào lưu thông nhờ vào các DNTM.
add a comment

2.2- Phương án a: Đưa tiền vào lưu thông nhờ vào các DNTM

Để đơn giản trong việc nhìn nhận vấn đề, chúng ta giả thiết rằng trong xã hội đã có được sản phẩm nhưng chưa có được tiền tệ. Chúng ta sẽ đưa tiền vào lưu thông để giúp cho mọi người trau đổi sản phẩm cho nhau được dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện.

2.2.1- Mục đích, yêu cầu:

Mục đích :

Tiền được đưa vào lưu thông để làm vật trung gian giúp cho sự trao đổi sản phẩm của mọi người cho nhau được dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện nhờ vào các hoạt động mua bán trong xã hội. Tiền được đưa vào lưu thông để giúp cho sự hoạt động và phát triển nền kinh tế, không gây ra lạm phát.

Yêu cầu :

Tiền được đưa vào lưu thông phải đạt được sự cân đối Tiền- Hàng:

– Tiền được đưa vào lưu thông phải có vật tư hàng hóa làm vật đối chứng làm vật bảo đảm giá trị cho mình.

– Khi vật đối chứng đó không còn, khi vật tư hàng hóa đã được trao đổi tiêu thụ thì tiền từ trong lưu thông phải được thu về.

2.2.2- Đối tượng để tiền được đưa vào trong lưu thông:

…… xem tiếp

Sách ‘Giải pháp mới cho vấn đề lạm phát’ nay đã được xuất bản, bạn vui lòng tìm xem thêm chi tiết trong sách nhé.

Sách hiện đang có mặt tại hệ thống nhà sách Nguyễn Văn Cừ tại TP.HCM và các tỉnh thành khác trên cả nước. Giá bán: 30.000 đồng.

biasach_giaiphapmoi_chovande_lamphat_2

Đây là một quyển sách hay và giải quyết triệt để bài toán lạm phát, và qua đó tạo ra được một nguồn vốn lưu động gần như không giới hạn cho các doanh nghiệp thương mại.

……

  • Sách xuất bản trên Amazon (phiên bản tiếng Anh)

  • Sách xuất bản trên Amazon (phiên bản tiếng Việt)

—————————

Next:

2.3- Xây dựng mô hình hệ thống ngân hàng để quản lý và kiểm soát việc đưa tiền vào lưu thông theo phương án a:

—————————

Xem thêm:

Tiền giấy chỉ là một loại tem phiếu đặc biệt
Tại sao tiền giấy không cần có giá trị thực
Sự khác nhau giữa tiền giấy và các loại tiền khác

Cơ sở pháp lý cho việc đưa tiền vào lưu thông nhờ vào các doanh nghiệp thương mại
.