jump to navigation

2.3- Xây dựng mô hình hệ thống ngân hàng để quản lý và kiểm soát việc đưa tiền vào lưu thông theo phương án a: 04/02/2010

Posted by nguyencaodung in 2.3. Xây dựng mô hình hệ thống ngân hàng để quản lý và kiểm soát việc đưa tiền vào lưu thông theo phương án a.
add a comment

2.3- Xây dựng mô hình hệ thống ngân hàng để quản lý và kiểm soát việc đưa tiền vào lưu thông theo phương án a:

Tiền được đưa vào lưu thông nhờ vào các DNTM đưa đến sự cần phải xây dựng một mô hình hệ thống ngân hàng để quản lý và kiểm soát việc đưa tiền vào lưu thông của các DNTM.

Hệ thống ngân hàng được xây dựng là hệ thống ngân hàng 3 cấp:

…… xem tiếp

Sách ‘Giải pháp mới cho vấn đề lạm phát’ nay đã được xuất bản, bạn vui lòng tìm xem thêm chi tiết trong sách nhé.

Sách hiện đang có mặt tại hệ thống nhà sách Nguyễn Văn Cừ tại TP.HCM và các tỉnh thành khác trên cả nước. Giá bán: 30.000 đồng.

biasach_giaiphapmoi_chovande_lamphat_2

Đây là một quyển sách hay và giải quyết triệt để bài toán lạm phát, và qua đó tạo ra được một nguồn vốn lưu động gần như không giới hạn cho các doanh nghiệp thương mại.

……

  • Sách xuất bản trên Amazon (phiên bản tiếng Anh)

  • Sách xuất bản trên Amazon (phiên bản tiếng Việt)

Theo mô hình hệ thống ngân hàng 3 cấp này, hệ thống ngân hàng này sẽ không còn có khả năng tạo tiền thông qua hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt như trước đây/hiện nay nữa. Do vòng quay của đồng tiền đã bị kiểm soát, vì vậy nó không còn được tự do lưu thông tạo thành một hệ thống khép kín để tạo tiền như hệ thống ngân hàng trước đây/hiện nay. Dòng tiền về đến các DNTM sẽ được thu giữ lại, sau đó nếu có được vật tư hàng hoá làm vật đối chứng đảm bảo giá trị đồng tiền, thì đồng tiền mới được đưa trở lại vào lưu thông. Nếu không thoả mãn được điều kiện là có vật đối chứng đảm bảo giá trị đồng tiền thì tiền sẽ không được đưa trở lại vào lưu thông.

———————–

Next:

2.4. Giải pháp mới cho tình trạng lạm phát—————–

Xem thêm:

Tính khả thi của mô hình hệ thống NH 3 cấp

Cơ sở pháp lý cho việc đưa tiền vào lưu thông nhờ vào các doanh nghiệp thương mại

.