jump to navigation

2.4- Giải pháp mới cho tình trạng lạm phát 04/02/2010

Posted by nguyencaodung in 2.4. Giải pháp mới cho tình trạng lạm phát.
Tags: , , , , , ,
14 comments

2.4- Giải pháp mới cho tình trạng lạm phát:

Theo giải pháp này, chúng ta sẽ chuyển đổi cách thức đưa tiền vào lưu thông từ  trực tiếp nhờ vào Chính phủ sang cách thức trực tiếp nhờ vào các DNTM.

Theo đó, Chính phủ sẽ ngưng việc đưa tiền vào lưu thông, và khối lượng tiền (T) do Chính phủ đã đưa vào lưu thông trước đây do không có được vật bảo đảm giá trị nên sẽ được thu về.  Sau đó việc đưa tiền vào lưu thông sẽ được tiếp tục thực hiện nhờ vào các DNTM. Và để không gây ra những ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thì khối lượng tiền (T) trên sẽ được thu dần về sau đó.

1- Trước hết cần xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ của các ngân hàng theo mô hình hệ thống ngân hàng đã nêu để đảm bảo cách thức đưa tiền vào lưu thông được trực tiếp nhờ vào các DNTM.

2- NHTƯ sẽ in tiền và cung cấp cho  NHTM, kế đó NHTM sẽ cung cấp lại cho các DNTM dưới hình thức cho vay và các DNTM phải đảm bảo  trả được nợ vay. Sau đó các DNTM sẽ đưa tiền vào lưu thông thông qua các hoạt động mua bán của mình.

3- NHTM sẽ quản lý và kiểm soát việc đưa tiền vào lưu thông của các DNTM.

Hàng kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu, các DNTM phải nộp cho NHTM các báo cáo sau:

…… xem tiếp

Sách ‘Giải pháp mới cho vấn đề lạm phát’ nay đã được xuất bản, bạn vui lòng tìm xem thêm chi tiết trong sách nhé.

Sách hiện đang có mặt tại hệ thống nhà sách Nguyễn Văn Cừ tại TP.HCM và các tỉnh thành khác trên cả nước. Giá bán: 30.000 đồng.

biasach_giaiphapmoi_chovande_lamphat_2

Đây là một quyển sách hay và giải quyết triệt để bài toán lạm phát, và qua đó tạo ra được một nguồn vốn lưu động gần như không giới hạn cho các doanh nghiệp thương mại.

……

  • Sách xuất bản trên Amazon (phiên bản tiếng Anh)

  • Sách xuất bản trên Amazon (phiên bản tiếng Việt)

Tiền vẫn được đưa thêm vào lưu thông như trên để liên tuc đáp ứng cho nhu cầu cần thêm tiền lưu thông trong nền kinh tế. Đến khi nào khối lượng tiền (T) trên là nhỏ hơn nhiều lần so với tổng khối lượng tiền đã được đưa thêm vào lưu thông thì mối quan hệ Tiền- Hàng lúc này mới gần như đạt được sự cân bằng, lạm phát vẫn còn xảy ra, giá cả hàng hoá vẫn còn tăng lên nhưng ở mức độ nhỏ, ngày càng nhỏ dần và thực tế chúng ta có thể xem như lạm phát được loại trừ.

Và tiền vẫn liên tục được đưa thêm vào lưu thông nhờ vào các DNTM theo phương án a như trên để liên tục đáp ứng nhu cầu cần tiền cho sự hoạt động và phát triển nền kinh tế. Cùng với thời gian, ảnh hưởng của lạm phát đối với nền kinh tế và đối với tất cả chúng ta sẽ không còn. Tiền sẽ được sử dụng như là vật trung gian giúp cho sự trao đổi sản phẩm của mọi người cho nhau trong xã hội được dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện, giúp cho sự hoạt động và phát triển nền kinh tế chứ nó không còn là nguyên nhân gây ra những rối loạn  trong nền kinh tế, không gây ra lạm phát.

—————–

Next:

3. KẾT LUẬN

.

—————–

Xem thêm:

Tính khả thi của giải pháp- Tính khả thi của mô hình hệ thống NH 3 cấp

Đồng tiền của bất cứ quốc gia nào cũng đều có thể trở thành một ngoại tệ mạnh

Nguồn tiền để đầu tư, tiêu xài và dòng chu chuyển của tiền tệ trong xã hội

– – Cơ sở của tiền tệ: Tiền giấy bản vị hàng hóa chung và tiền giấy bất khả hoán

Cơ sở pháp lý cho việc đưa tiền vào lưu thông nhờ vào các doanh nghiệp thương mại

.

—————–

Tags: , , , , , ,

.

XEM BÌNH LUẬN- PHẢN HỒI