jump to navigation

CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ LẠM PHÁT 04/02/2010

Posted by nguyencaodung in 2. GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ LẠM PHÁT.
Tags: , , , , , ,
add a comment

CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ LẠM PHÁT

Nội dung trong chương này bao gồm các phần sau:

2.1. Những quan điểm xuất phát

2.2. Phương án a: Đưa tiền vào lưu thông nhờ vào các DNTM

2.3. Xây dựng mô hình hệ thống ngân hàng để quản lý và kiểm soát việc đưa tiền vào lưu thông theo phương án a

2.4. Giải pháp mới cho tình trạng lạm phát

…… xem tiếp

Sách ‘Giải pháp mới cho vấn đề lạm phát’ nay đã được xuất bản, bạn vui lòng tìm đọc thêm chi tiết trong sách nhé.

Sách hiện đang có mặt tại hệ thống nhà sách Nguyễn Văn Cừ tại TP.HCM và các tỉnh thành khác trên cả nước. Giá bán: 30.000 đồng.

biasach_giaiphapmoi_chovande_lamphat_2

Đây là một quyển sách hay và giải quyết triệt để bài toán lạm phát, và qua đó tạo ra được một nguồn vốn lưu động gần như không giới hạn cho các doanh nghiệp thương mại.

……

  • Sách xuất bản trên Amazon (phiên bản tiếng Anh)

  • Sách xuất bản trên Amazon (phiên bản tiếng Việt)


Tags: , , , , ,