jump to navigation

1.2. Vì sao có lạm phát (chứng minh bằng toán học) 04/02/2010

Posted by nguyencaodung in 1.2. Vì sao có lạm phát (chứng minh bằng toán học).
Tags: , , , ,
6 comments

1.2. Vì sao có lạm phát (chứng minh bằng toán học)

Xét trong nền kinh tế sản xuất hàng hoá, sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng cho toàn xã hội. Ta phân chia nền kinh tế thành 4 khu vực sản xuất: khu vực 1 sản xuất tư liệu sản xuất (TLSX), khu vực 2 sản xuất nguyên vật liệu, khu vực 3 sản xuất nhiên liệu, và khu vực 4 sản xuất tư liệu tiêu dùng (TLTD).

Ta gọi:

C        : Tổng giá trị TLSX sản xuất được trong 1 thời kỳ.

Ng      : Tổng giá trị nguyên vật liệu sản xuất được trong 1 thời kỳ.

Nl       : Tổng giá trị nhiên liệu sản xuất được trong 1 thời kỳ.

P        : Tổng giá trị TLTD sản xuất được trong 1 thời kỳ.

V        : Tổng thu nhập bằng tiền của người lao động và lợi nhuận thu được của DN trong 1 thời kỳ

Khu vực 1: Sự hoạt động sản xuất trong ngành sản xuất TLSX với sự tham gia của máy móc thiết bị (C1), nguyên vật liệu (Ng1), nhiên liệu (Nl1), sức lao động và sự hợp tác của con người trong các doanh nghiệp (V1) tạo ra TLSX (C) đủ dùng cho toàn xã hội. Về mặt giá trị, ta có thể diễn đạt bằng công thức toán học sau:

C1        + Ng1 + Nl1    + V1     = C       (1)

Khu vực 2: Sự hoạt động sản xuất trong ngành sản xuất nguyên vật liệu với sự tham gia của máy móc thiết bị (C2), nguyên vật liệu (Ng2), nhiên liệu (Nl2), sức lao động và sự hợp tác của con người trong các doanh nghiệp (V2) tạo ra nguyên vật liệu (Ng) đủ dùng cho toàn xã hội. Về mặt giá trị, ta có thể diễn đạt bằng công thức toán học sau:

C2        + Ng2   + Nl2    + V2     = Ng     (2)

…… xem tiếp

Sách ‘Giải pháp mới cho vấn đề lạm phát’ nay đã được xuất bản, bạn vui lòng tìm xem thêm chi tiết trong sách nhé.

Sách hiện đang có mặt tại hệ thống nhà sách Nguyễn Văn Cừ tại TP.HCM và các tỉnh thành khác trên cả nước. Giá bán: 30.000 đồng.

biasach_giaiphapmoi_chovande_lamphat_2

Đây là một quyển sách hay và giải quyết triệt để bài toán lạm phát, và qua đó tạo ra được một nguồn vốn lưu động gần như không giới hạn cho các doanh nghiệp thương mại.

……

  • Sách xuất bản trên Amazon (phiên bản tiếng Anh)

  • Sách xuất bản trên Amazon (phiên bản tiếng Việt)

Kết luận thứ 2 này rất quan trọng, nó tạo nên sự khác biệt lớn giữa giải pháp chống lạm phát này với các giải pháp chống lạm phát của các tác giả khác được xây dựng trước đó. Đây chính là điểm khởi phát cho toàn bộ giải pháp của chúng tôi trong việc giải quyết vấn đề lạm phát.

————————–

Next:

2. GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ LẠM PHÁT

.

————————–

Xem thêm:

Lượng ngoại tệ do Việt kiều gửi về có ảnh hưởng gì đến lạm phát không

Tăng lương có làm gia tăng lạm phát không

– Cơ sở của tiền tệ: Tiền giấy bản vị hàng hóa chung và tiền giấy bất khả hoán

.

————————–

Tags: , , , ,